مطلب از این قرار است :

چیزی فسرده‌ست و نمی سوزد امسال

در سینه در تنم

خداحافظ

/ 2 نظر / 9 بازدید
پرديس

به خدا خيلی حرف شما نطق منو کور کرديد فقط تونستم سکوت کنم با بغض همين...

زهراملوکی

بگذار تا بگریم...