ایشان قاتل من است منتشر شد

ایشان قاتل من است - محسن بوالحسنی
دوستان عزیز،
مجموعه شعر« ایشان قاتل من است» تازه ترین مجموعه شعر محسن بوالحسنی، توسط نشرناکجا منتشر شد. این مجموعه دربرگیرنده دو دفتر شعر :ایشان قاتل من است(شعرهای تازه) و شمس از قونیه با قطار برگشت(منتشر شده در سال89) خواهد بود.
مجموعه صوتی شعرهای «ایشان قاتل من است»، با صدای شاعر نیز به زودی توسط این نشر منتشر می شود.
http://www.naakojaa.com/node/5689
http://www.naakojaa.com/author/5683
لطفا اطلاع رسانی بفرمایید


شیوه خرید از ایران 
http://www.naakojaa.com/article/2344

 

/ 0 نظر / 93 بازدید